Binnen de farmacie is een verandering gaande. Niet elke journalist heeft dat opgemerkt, maar de farmacie treedt meer in contact met de buitenwereld. Nefarma zegt het op de website: wij luisteren nu. We komen uit onze ivoren toren en luisteren naar onze stakeholders: de patiënten, verzekeraars, zorgaanbieders, politiek.

Luisteren is een goede eerste stap, maar er is meer nodig. Wie echt in contact wil treden met zijn omgeving moet interactie opzoeken. Echte interactie vraagt om een actieve houding. Heel toevallig weet ik daar iets van. Ik ben namelijk interviewer van beroep.

Ik stel vragen en vraag door als ik een antwoord krijg dat ik niet kan plaatsen, of als mijn gesprekspartner een paar vragen nodig heeft om achter de kern van zijn eigen verhaal te komen. Vragen stellen kan veel beter binnen de farmacie. Open vragen die daadwerkelijk tot interactie leiden.

Lees de gehele column