Studio Veenweide

Studio Veenweide

Wat is het effect van waterinfiltratiesystemen op veenafbraak? Hoe meet je de uitstoot van broeikasgassen vanuit de lucht en in het veld? Wat moeten bestuurders weten om maatregelen te nemen die de uitstoot van CO2, lachgas en methaan kunnen tegengaan? In de podcastseries Studio Veenweide en Studio Veenweide De Verdieping, komt het razend interessante werk van het consortium NOBV, het Nationaal Onderzoeksprogramma Veenweiden tot leven.
studio-veenweide-podcast-host-presentatie-Inge-Diepman

Studio Veenweide

Een serie van zes programma’s.
Met veldreportages, rubrieken en gesprekken met gasten, opgenomen aan de lisdoddetafel in het Kennis en Transfer Centrum Zegveld, middenin het veenweidegebied. Inge sprak onder anderen met de huidige minister van BZK, Hanke Bruins Slot, de voorzitter van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, Jan Jaap de Graeff en onderzoekers Bart Kruijt en bodemdalingsexpert Gilles Erkens.

studio Veenweide de verdieping-Inge-diepman

De verdieping

Een serie van zes colleges.
Net als Studio Veenweide volgt deze serie de lijn van de 6-M-cyclus: Meten, Mechanistisch begrip, Modelleren, Maatschappelijke kosten-batenanalyses, Maatregelen en Monitoren.

Elk college wordt in- en uitgeleid met een aantal vragen van Inge. Interessant voor wie al wel iets weet, maar zijn kennis wil vergroten. De colleges worden gegeven door Jan Peter Lesschen, Gilles Erkens, Jim Boonman, Jan van den Akker, Sien Kok en Ronald Hutjes.

studio-veenweide-podcast-host-presentatie-Inge-Diepman

Veldreportages

In elke aflevering van Studio Veenweide, dat gemaakt is als een radioprogramma, zijn reportages te horen waarvoor Inge met onderzoekers het veld in is getrokken. Dertien reportages die zelfstandig te beluisteren zijn. Van onderzoek in het laboratorium in Utrecht, metingen vanuit het WUR-vliegtuig in Hilversum en vanaf de grond op meetlocaties, tot reportages op het erf van Boer Bert en vanaf het landje van Gruyters.