Inge,

Ontzettend bedankt voor je rol als gespreksleider tijdens de opening van project Kristalbad. We hebben je ervaren als doortastende en aangename gespreksleider tijdens het debat over thema´s rondom klimaatadaptatie, innovatie en ruimtelijke kwaliteit. Ik spreek mijn waardering uit voor de wijze waarop je deze inhoudelijke thema’s uit de waterschapswereld je eigen hebt weten te maken; professioneel met oog voor detail.  En vooral: dank voor de fijne en positieve samenwerking!