Prof. Barbara Praidsack, Rathenau symposium

 It was wonderful meeting you today – thanks so much for your engaging and simply brilliant leading through out the event!

Jos Zandvliet, vliegende kiep ZonMw

We ontmoeten elkaar in een hotel in Amsterdam om het plenaire programma van het congres ‘Kennis in de buurt’ te bespreken. Een hartelijke begroeting, geen soesa, meteen aan de slag. En creatief. De kerngedachte van een ‘De wereld draait door’-concept krijgt al snel een realistische invulling. Met veel bij-ideeën, niets is te gek. En zo hoort het ook als je nog in het brainstorm stadium bent.
Het klikt duidelijk.
Ook in de weken die volgen, wanneer de invulling serieus vorm moet krijgen, blijft het samenwerken een plezier. En zo komen we tot een gesprek aan een heuse keukentafel, een buurtpark met burgers op bankjes, de fiets van de wijkzuster tegen een lantaarnpaal en veel, meer serieuze onderdelen van een zeer geslaagde start van ons congres.
Heerlijk, die kennis van Inge in de buurt.

Saskia Ruisendaal en Rosa van der Linden, RVO.nl en ministerie van EZ

Inge Diepman heeft als dagvoorzitter met veel plezier  en enthousiasme onze Green Deal Netwerkbijeenkomst in goede banen geleid.  Ze doet dit op een natuurlijke en professionele wijze. Het is prettig samenwerken; ze denkt mee over de invulling en een evenwichtige opbouw van het programma.

Prof Dr Mieke Boots, UMCG Groningen, Nederlandse Vereniging voor Immunologie

Beste Inge, Ik wil je namens de organisatie nogmaals hartelijk danken voor het modereren van het NVVI debat in de Balie op 20 november jl. Je hebt het geweldig gedaan! We kijken terug op een hele mooie avond die wij zien als een aftrap voor een gezamenlijke, ziekte-overstijgende aanpak van het onderzoek naar chronische ontstekingsziekten. Het bestuur van de NVVI zal er zeker een vervolg aan geven.

Drs. Judith de Jong, Unie van Waterschappen, Waterschapsdag 2014

Als dagvoorzitter heeft Inge Diepman de Waterschapsdag 2014 tot een groot succes gemaakt. De Waterschapsdag is de jaarlijkse bijeenkomst georganiseerd door de Unie van Waterschappen waar waterschappen en het politiek bestuurlijke netwerk elkaar ontmoeten rond een thema. Sprekers in 2014 waren onder andere minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu en Yves Leterme, oud-minister-president van België en plaatsvervangend secretaris-generaal van de OESO.
Inge Diepman heeft – zowel in de voorbereiding als op de dag zelf- haar rol als gastvrouw en presentatrice uitstekend ingevuld op een zeer betrokken en kundige manier. Haar daadwerkelijke interesse in de inhoud, gevoel voor timing en inhoudelijke betrokkenheid zorgden ervoor dat het programma de diepte inging zonder zwaar op de hand te worden. De gasten – toch niet de minsten- voelden zich zonder uitzondering welkom en kundig begeleid. Hen werd soms het vuur aan de schenen gelegd zonder dat dit een vrolijke nooit en goede relatie in de weg zat. Inge Diepman helpt de organisatoren om het programma een logische, nuttige invulling te geven en geeft het vertrouwen dat zij onverwachte wendingen vakkundig op zal vangen. Het publiek was van begin tot eind geboeid en lovend over haar rol. Ze is bovendien een zeer plezierige gastvrouw. Wij hebben zeer plezierig samengewerkt en zetten Inge Diepman graag een volgende keer weer in

Johan de Bruin, algemeen directeur orthopedisch centrum Kliniek ViaSana te Mill.

Voor de scholingsdag 2014 hadden we ons als doel gesteld om de medewerkers en specialisten mee te nemen naar de nieuwe werkelijkheid.  Wij willen de beste zijn en blijven  op het vakgebied orthopedie ook in de toekomst.

Wat staat ons te wachten in 2015. Het zorglandschap verandert. De overheid trekt zich steeds verder terug. Zorgverzekeraars en zorgverleners dienen samen verantwoordelijkheid te nemen om de kosten in de zorg terug te dringen. Wat betekent dat  voor mij als medewerker.

Samen hebben we gekozen voor een “live uitzending” door met jouw professionele instelling, kennis van de zorg en de wijze van interviewen eenieder mee te nemen in deze ontwikkeling.

Op jouw advies hebben we twee acteurs ingezet om de medewerkers een spiegel voor te houden,  een gouden greep!

De scholingsdag heeft alleen maar positieve reacties opgeleverd en ik overweeg al weer een vervolg.

Wij zien, mede door jouw inbreng, de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Laurie Ickenroth, projectleider Kennisinstituut Mondzorg

Inge Diepman interviewde tijdens onze bijeenkomst vier experts op het gebied van richtlijnontwikkeling. Dat deed zij scherp en met flair. Hierdoor lukt het om een theoretisch onderwerp dichtbij de praktijk te brengen. Ze interviewt vanuit een grote mate van betrokkenheid met de zorg. Met haar manier van interviewen komt ze snel tot de kern. Tel daar een gedegen voorbereiding bij op en je hebt een tevreden opdrachtgever.

Henk Strating, oprichter en directeur van HS Arbeidsvoorwaarden | CAO-advies en onderhandelingen

Voor de HorecaTop ‘Samen of ieder voor zich?’ zochten we iemand die als dagvoorzitter ‘volwassen arbeidsverhoudingen’ en ‘kracht van dialoog’, de twee ingrediënten van de HorecaTop, samen met de 100 deelnemers in concrete acties kon (doen) vertalen. Dat was geen makkelijke opgave. Maar in Inge Diepman vonden we de vakvrouw die de klus op professionele wijze klaarde. De HorecaTop leverde een manifest met 5 vervolgacties op en een rijke oogst aan ideeën en suggesties, waarmee sociale partners in de horeca de arbeidsverhoudingen in deze prachtige sector een nieuwe impuls kunnen geven.

Stef Fortkamp, projectleider waterschap Vechtstromen,

Inge,

Ontzettend bedankt voor je rol als gespreksleider tijdens de opening van project Kristalbad. We hebben je ervaren als doortastende en aangename gespreksleider tijdens het debat over thema´s rondom klimaatadaptatie, innovatie en ruimtelijke kwaliteit. Ik spreek mijn waardering uit voor de wijze waarop je deze inhoudelijke thema’s uit de waterschapswereld je eigen hebt weten te maken; professioneel met oog voor detail.  En vooral: dank voor de fijne en positieve samenwerking!

Hilde ter Doest, Bestuurder handel FNV Bondgenoten

Hallo Inge,

Namens ons allemaal van Winnen met Leren bij FNV Bondgenoten en daar rond omheen harstikke bedankt voor jouw voorzitterschap en interviews op de Winnen met Leren conferentie. Mede dankzij jou is de conferentie een groot succes geworden en krijgen wij nog steeds veel enthousiaste reacties.

We hopen dat het voor jou net zo genieten was.  Met hartelijke groet en tot een volgende keer,