We kunnen terugkijken op een geslaagd congres voor de apotheekhoudende huisartsen. Dank voor je deskundige en gevatte leiding.