We ontmoeten elkaar in een hotel in Amsterdam om het plenaire programma van het congres ‘Kennis in de buurt’ te bespreken. Een hartelijke begroeting, geen soesa, meteen aan de slag. En creatief. De kerngedachte van een ‘De wereld draait door’-concept krijgt al snel een realistische invulling. Met veel bij-ideeën, niets is te gek. En zo hoort het ook als je nog in het brainstorm stadium bent.
Het klikt duidelijk.
Ook in de weken die volgen, wanneer de invulling serieus vorm moet krijgen, blijft het samenwerken een plezier. En zo komen we tot een gesprek aan een heuse keukentafel, een buurtpark met burgers op bankjes, de fiets van de wijkzuster tegen een lantaarnpaal en veel, meer serieuze onderdelen van een zeer geslaagde start van ons congres.
Heerlijk, die kennis van Inge in de buurt.