Nogmaals hartelijk dank voor jouw fantastische bijdrage op het Kwaliteitscongres vorige week donderdag.
Ook van de sprekers veel lof voor jouw dagvoorzittersrol!