Inge was dagvoorzitter van de Gebiedsconferentie Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden en vervulde deze rol met verve! Zij genereerde vaart, energie en humor in de conferentie, maar zorgde tegelijkertijd ook voor verdieping, daar waar dat nodig was. Ze heeft een aansprekende manier van contact maken, zowel met de sprekers, het publiek, alsook met de organisatie van de conferentie. Tot slot was ze erg goed op de hoogte van wat er speelt rond het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden, zowel inhoudelijk als organisatorisch/bestuurlijk, en wist dat goed in te zetten bij het leiden van de Gebiedsconferentie. Een ware vakvrouw!