Geachte mevrouw Diepman, ik ben zeer onder de indruk van de wijze waarop u vandaag het dagvoorzitterschap tijdens het RUCO congres heeft vorm gegeven. U verstaat de kunst! Hartelijke groet