Privacyverklaring Inge Diepman BV

Uw privacy is voor Inge Diepman BV van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met uw persoonlijke informatie.

Contactformulier

Met het contact- en aanvraagformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw naam, e-mailadres, adresgegevens en telefoonnummer. Deze gegevens hebben wij nodig om contact met u op te kunnen nemen en u de meest actuele prijs te kunnen aanbieden. Wij bewaren deze informatie ca. 36 maanden. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. U zult van ons verder geen nieuwsbrieven of spontane aanbiedingen ontvangen. Persoonsgegevens worden na het sluiten van een boeking, conform belastingwetgeving gedurende 7 jaren bewaard (fiscale bewaarplicht) na afsluiting van het betreffende boekjaar.

Cookies
Inge Diepman BV gebruikt op de website(s) zelf geen cookies of vergelijkbare technieken. Onze website en/of dienst heeft ook niet de intentie om bijzondere persoonsgegevens te verzamelen zoals omschreven in de AVG.
Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Inge Diepman BV geeft of verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting door bijvoorbeeld de politie, de Belastingdienst of justitie.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.
Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen via info@ingediepman.nl 06-4674 2949

U heeft de volgende rechten:
• Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we van u hebben en wat we daarmee doen.
• Inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben.
• Het laten corrigeren van fouten.
• Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.
• Intrekken van toestemming.
• Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aantoont wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, dit is de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Na de afhandeling van het verzoek zal de kopie van het identiteitsbewijs worden vernietigd.
Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze contactgegevens
Inge Diepman BV
Petersburg 20
1393PT Nigtevecht
KvK   30224832
BTW NL  8178 19 757 B01
IBAN    NL86 RABO 0118 9384 52