Wat zijn de opties bij de behandeling van het rectum carcinoom met synchrone (resectabele) metastasen en hoe kom je tot de beste keuze? Is het zinvol om de primaire tumor te verwijderen bij synchroon gemetastaseerd coloncarcinoom en bij welke patiënten dan? En wat te doen bij het bereiken van een pathologisch complete response na chemoradiatie bij het rectumcarcinoom? Kun je chirurgie veilig achterwege laten? Deze vragen werden behandeld in een nascholing, uitgezonden op OncologieTV met prof.dr. Kees Punt, prof,dr Hans de Wit en prof.dr Regina Beets-Tan o.l.v. Inge Diepman.

Voorbereiding nascholing in het Studiohuyz H’sum