Project Description

Kennis delen over zorg en ondersteuning in de buurt was de inzet van het congres “kennis in de buurt” georganiseerd door ZonMW op 1 december in de Jaarbeurs in Utrecht. En dat lukte. Ruim  000 professioneel betrokkenen bezochten meer dan 60 deelsessies en gingen geïnspireerd naar huis. De aftrap was voor Inge en haar co-host Henk Smid, directeur van ZonMW. Zij ontvingen in hun eigen “buurt” op het toneel van de Beatrixzaal talloze gasten die betrokken zijn bij de organisatie van zorg in de buurt. Het volle toneel stond symbool voor de vele partijen die elkaar nu moeten vinden om die zorg en de ondersteuning goed te organiseren.

Verslag congres