Project Description

Ja, we zijn trots op de 900 kilometer beekherstel die is gerealiseerd, maar willen we de doelen van de Kaderrichtlijn Water halen, dan moeten we vaart maken middels ook andere inrichtingsmodellen zoals “Building with Nature”. In een bomvolle wapenzaal van het prachtige kasteel Heeswijk in Brabant waren de meningen van de gasten van Inge aan tafel eensgezind. Voort maken en de methode building with nature biedt perspectieven. Het bestuurlijk symposium was georganiseerd door o.a. de STOWA en sloot af met de ondertekening van een manifest.

Dijkgraaf Lambert Verheijen en Inge Diepman