Project Description

Gepassioneerd werd er gediscussieerd over de perfecte geboorte door cliënten, verloskundigen, gynaecologen, een politicus, ethicus en de vele betrokken aanwezigen in Den Haag tijdens het KNOV debat op 27 januari.  De perfecte geboorte, perfect volgens alle partijen, bestaat niet. Dat werd wel duidelijk. Visies werden uitgewisseld over vragen als ; Wat doe je als de wens van een zwangere volgens het protocol niet mag worden uitgevoerd?  Moeten alle screeningsopties die nu bestaan ook aangeboden worden?  Is er voldoende vertrouwen en goede overdracht tussen gynaecologen en verloskundigen? Wordt de zwangerschap en de geboorte te veel gemedicaliseerd? Het debat was de aftrap van een reeks regionale KNOV debatten.