Herexamen

In de periode tussen 1995 en 2002 ontving Inge talloze BN’ers in de schoolbanken van de quiz Herexamen. Een programma voor het hele gezin, waarbij de kennis ooit opgedaan op de middelbare school werd afgestoft en getest. Twee teams van elk drie deelnemers werden uitgedaagd om bij Inge nog eens eindexamen te doen.

Inge past de kracht van een quiz regelmatig toe in haar huidige werk als dagvoorzitter. Niet zelden stelt zij voor om

  • Een discussie niet langs de bekende stellingen te laten lopen, maar quizvragen te gebruiken die feitenkennis testen. De discussie verloopt vervolgens inhoudelijk beter en niet zelden zorgt het nadenken over het antwoord en de feiten die worden gepresenteerd voor bewustwording.
  • De kennis te testen van de aanwezigen over een afgerond project middels een aantal grappige en inhoudelijke vragen als start van een slotbijeenkomst. Gelardeerd met audiovisueel materiaal. In de bespreking van het goede antwoord kan op ontspannen manier veel kennis of een boodschap worden overgedragen.
  • Een Herexamen te spelen als zelfstandig onderdeel van een bijeenkomst. Volledig toegespitst op een organisatie of een project.

Een quiz is meer dan een spelletje. Het kan zorgen voor sfeer en voor bewustwording op een leuke, ontspannen manier.