[box type=”info”]Bron: NDB/Biblion — recensie: Gerard Oevering[/box]

De ziekte van haar moeder laat zijn sporen na in het leven van een vrouw. De schrijfster, radionieuwslezer en tekstredacteur, schreef eerder met haar echtgenote Inge Diepman over de dood van een kind de ontroerende roman ‘Diep’ (2007).

De Graaf beschrijft in deze nieuwe roman, haar solo-debuut, hoe het leven van de hoofdpersoon Ella uit een streng protestants gezin al in haar jeugd wordt bepaald door de geheimzinnige ziekte van haar moeder. Ella’s plichtsbesef en plichtsbetrachting, dag na dag, ten koste van haar eigen belang, kent geen grenzen. Ze verliest er zelfs haar grote liefde door. De trouw aan de belofte aan haar moeder gedaan bepaalt de rest van haar leven. Ze verliest er haar echtgenoot en haar dochter door.

Centraal staat de vraag naar de reikwijdte van een eens gedane belofte. Is Ella aanvankelijk slachtoffer, halverwege het verhaal (en haar leven) krijgt de plot een detective-achtig karakter, met een verrassende uitkomst. Dit verhaal is scènisch opgebouwd; vlot en recht toe recht aan geschreven. Het medelijden met Ella, de ergernis over haar passiviteit en het respect voor haar wisselt de schrijfster overtuigend af. De goed voorbereide wending in de plot maakt er ook een spannend verhaal van.