AutismeTV; toegankelijke informatie over autisme!

Begin april was de Week van Autisme. Een goed moment om meer inzicht te geven in 'het hoofd van de wie een autistische aandoening heeft'. Daarom werden op initiatief van het Dr. Leo Kannerhuis in Doorwerth, het centrum voor autisme, vijf internet-tv programma's uitgezonden. Via de social media hadden betrokkenen voldoende input gegeven om met

Jeugd in onderzoek

Hoe kan onderzoek recht doen aan de rol en de positie van ouders, opvoeders en jongeren? Kan wetenschappelijk onderzoek een rol spelen in de omslag die het jeugdstelsel de komende jaren moet gaan maken? Daarover werd gediscussieerd tijdens het congres" door de ogen van ouders en kind; jeugd in onderzoek 2013.  Forumleden: Klaas Mulder (docent Wijkgericht

De ontluikende liefde tussen care en cure

Op valentijnsdag 14 februari stroomde de Rode Hoed vol met moedige bezoekers. Het was spekglad buiten, maar zij lieten zich niet weerhouden. De vraag of een liefdevol huwelijk tussen care en cure mogelijk is,  was te verleidend. Met input van de zaal en van sprekers als Emma Bruns, Rudi Westendorp, Romke van Balen en Pieter

Webtv-uitzending over vitamine D

De Gezondheidsraad bracht in het najaar van 2012 een nieuw advies uit over vitamine D suppletie bij ouderen. Ook de NHG standaard is in navolging van de CBO richtlijn osteoporose en fractuurpreventie aangepast. Wat betekenen deze veranderingen voor de praktijk van huisarts, verpleeghuisarts en apotheker? In een geaccrediteerde uitzending op 29 januari  werd hier aandacht

Hoe ver reikt de invloed van de patiënt?

Verregaande openheid tussen arts en patiënt, structureel contact tussen ziekenhuis en patiëntenorganisaties, duidelijker onderscheid in ziekenhuizen tussen eerste en tweede lijnszorg, de wenselijkheid van volledige transparantie in de zorgkosten en praten over kosten in de spreekkamer; het HOVON patiëntensymposium tijdens de 7de Dutch Hematology Congress in Papendal had als inzet : hoever reikt de invloed

Goed gebruik van geneesmiddelen

Geneesmiddelen genezen niet altijd, al suggereert de naam dat wel. Medicijnen komen niet altijd bij de juiste patiënt terecht of worden door de patiënt niet correct ingenomen. Patiëntgegevens worden te weinig uitgewisseld voor een optimale toepassing of er wordt aan grote groepen patiënten voorgeschreven zonder evident bewijs van de werking van het medicijn bij alle

Knelpunten nieuw beleid op nieuwjaarsbijeenkomst

Landelijk Platform GGz, CG-raad, NPCF en Platform VG hadden een duidelijke boodschap voor Den Haag tijdens de  Nieuwjaarsbijeenkomst 2013 in Utrecht: : Héél zorgelijk, maar ook héél strijdbaar!  Met een speech van de directeur-generaal langdurige zorg Marcellis Boereboom, zeepkisttoespraken, en een helder en indringend gesprek van Inge met 3 cliënten en een ouder van een cliënt

Meer behandelmogelijkheden mCRPC

Wat zijn de nieuwe behandelopties voor het gemetastaseerde castratieresistente prostaatcarcinoom? En hoe geef je vorm aan een  succesvol multidisciplinair overleg?  Op initiatief van Janssen Cilag werd een viertal nascholingen gegeven over deze twee belangrijke vraagstukken. Moderator van de avonden, die in december en januari werden gehouden in Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven en Zwolle was Inge. Prof.

Bekkenbodemzorg voor vrouwen

10 jaar  Alant Vrouw, een kliniek voor vrouwen met bekkenbodemproblematiek. Het werd gevierd op een inspirerende vruchtbare plek  het Bomencentrum in Baarn. O.l.v. Inge werd het succes gemarkeerd en in breder perspectief geplaatst. Hoe richt je de zorg voor vrouwen in?  Samenwerking tussen de diverse lijnen, werd veelvuldig genoemd als belangrijke poot van een bereikbare

Zorg in de stervensfase

Waarom is het markeren van de stervensfase zo belangrijk? Wat is het juiste moment? En wat is de winst van de richtlijn en het zorgpad stervensfase?   In de nascholing "Zorg in de stervensfase", dat werd uitgezonden vanaf het Nationaal Congres Palliatieve Zorg in Lunteren op 16 november 2012 werden deze vragen besproken door o.a.