MDL TV over highlights AASLD symposium

Aansluitend aan de post AASLD besprak Inge in een live webtv uitzending vanuit de Doelen in Rotterdam de laatste ontwikkelingen op het gebied van de behandeling en onderzoek van leveraandoeningen. Met studiogasten: Dr. Thomas Vanwolleghem, MDL-arts UZ Antwerpen en onderzoeker Erasmus MC,Dr. Milan Sonneveld, onderzoeker Erasmus MC,Prof. dr. Sven Francque, MDL-arts UZ Antwerpen en Dr. Minneke Coenraad,

Breast Cancer TV Chicago

Inge sprak in Chicago voor Breast Cancer TV met prof. Stephen Johnston from  the Royal Marsden NHS in London en  dr. Sara Tolaney from the Dana Farber Cancer Institute in Boston over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van Her2 positieve, ER-positieve en triple negatieve tumoren. De 2 Engelstalige nieuwsprogramma's zijn te bekijken op Breast Cancer TV,

Integrale jeugdzorg: hoe gaan we dat doen?

Transitie van de jeugdzorg: wat was ook alweer het doel?   1 gezin, 1 medewerker, 1 plan; In Amsterdam werkt jeugdzorg in opdracht van de gemeente al enige tijd op deze manier. Eric Gerritsen vertelde levendig hoe hij heeft gezorgd dat elke medewerker begreep wat de nieuwe werkwijze werd. Het aantal uithuisplaatsingen is

Gastcolumn Nefarma& — vaag is verdacht

 Voor het  mei nummer van blad Nefarma&, een maandelijkse uitgave van de vereniging innovatie geneesmiddelen, schreef Inge een gastcolumn over de informatie overdracht van farmaceuten. Wie zich op de vlakte houdt, is verdacht... " Wie heeft er niet moeten lachen om Mrs. Bucket, the lady of the house, inde serie Schone Schijn?. Door haar naam

Nieuwe wegen voor HR

Complimenten voor de zaal! " Stop met het coördinatiecircus rondom de zorgprofessional, maak de organisatie platter en bouw waar dat kan zo veel mogelijk zelfsturende principes in. Laat zorgprofessionals dus zelf plannen, zelf medewerkers aannemen, zelf tijd registreren, zelf denken. En zorg dat je als HR en bestuur het proces regisseert en faciliteert.” ,

Multidisciplinaire behandelvraagstukken bij colorectaal carcinoom

Wat zijn de opties bij de behandeling van het rectum carcinoom met synchrone (resectabele) metastasen en hoe kom je tot de beste keuze? Is het zinvol om de primaire tumor te verwijderen bij synchroon gemetastaseerd coloncarcinoom en bij welke patiënten dan? En wat te doen bij het bereiken van een pathologisch complete response na chemoradiatie

Longdebat Doe zelf eens gezond!

"Geef weer inzicht in de kosten van de zorg! Ook dat verhoogt je eigen regie", zei een bezoeker aan het publiekssymposium dat werd gehouden op de eerste dag van de Longdagen 2013. Andere uitspraken: "Elke type astma verdient eigen behandeling en dat geldt ook voor de begeleiding van de patiënt". " Den Haag neemt haar