Leven van pil naar pil

In een inleidend filmpje sprak een oudere man over de "vracht" aan pillen die wekelijks bij hem werd "afgeleverd". Het was de start van een informatief debat over polyfarmacie bij ouderen. Over het zelfbeschikkingsrecht van ouderen in verpleeghuizen en anderszijds over de mogelijkheid om onsterfelijk te worden door nieuwe technologieën te ontwikkelen. Kortom een debat

Kind als proefkonijn?

Wanneer een kind een medicijn krijgt is dat gewoonlijk gebaseerd op de praktijkervaring van de arts; niet op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Dat kan riskant zijn. Meer wetenschappelijk onderzoek is wenselijk, maar dat is juridisch niet mogelijk om het kind te beschermen. Hoe moeten we daar in Nederland mee omgaan? In het tweede debat

Baby in beeld

Op de eerste debatavond in de reeks Van wieg tot graf werd ingegaan op de hedendaagse morele dilemma's rond de zwangerschap. Wat doe je als de echo rond de twintigste week lijkt uit te wijzen dat het kindje niet gezond is? Wat voor begeleiding mag je verwachten van zorgverleners? Met een panel van deskundigen en