Waarom investeren in de Triodosbank?

Maakt Triodosbank de juiste afweging tussen haar missie en het financiële resultaat? Wat is de voornaamste reden dat klanten van Triodosbank investeren in deze bank? In een geanimeerde discussie spraken certificaathouders met elkaar en met de  nieuwe voorzitter van de SAAT, Josephine de Zwaan en de CEO van de bank Peter Blom aan het einde

Fiscaal reputatiemanagement

De vierde bijeenkomst  van Tax Matters! Women and Taxes ging dit jaar over fiscaal reputatiemanagement en werd gehouden op het ministerie van Financiën in Den Haag.  Het netwerk Tax Matters! Women and Taxes, geïniteerd door Ernst&Young  is een interactieve working community voor ervaren vrouwelijke fiscalisten.   In een levendige discussie o.l.v. Inge werd gesproken over

Goed gebruik van geneesmiddelen

Geneesmiddelen genezen niet altijd, al suggereert de naam dat wel. Medicijnen komen niet altijd bij de juiste patiënt terecht of worden door de patiënt niet correct ingenomen. Patiëntgegevens worden te weinig uitgewisseld voor een optimale toepassing of er wordt aan grote groepen patiënten voorgeschreven zonder evident bewijs van de werking van het medicijn bij alle

Veiligheid in ziekenhuizen

Wat is de winst geweest van 5 jaar systematisch werken aan veiligheid in ziekenhuizen? In een volle zaal in de Van Nelle Ontwerpfabriek in Rotterdam werden de ervaringen uitgewisseld over het groots opgezette VMS veiligheidsprogramma.Een slotcongres; het bureau sluit, de website blijft bestaan en het is aan het veld om het ingeslagen pad verder af

Wijkverpleegkundige loont!

Eigenlijk weet iedereen het wel: De wijkverpleegkundige loont! De vraag is meer: Wat nu? In een door BMC en ZonMW georganiseerd nullkwam die vraag uitgebreid aan bod. Vertegenwoordigers van de NZa schreven driftig mee voor het advies dat aan (demissionair) minister Schippers moet worden uitgebracht over de invulling en financiering van de wijkverpleegkundige. [ilink url=" http://www.bmc.nl/conferentiewijkverpleegkundige/programma"]Meer

DSM beste MVO-jaarverslag

In aanwezigheid van Z.K.H.Prins Carlos de Bourbon de Parme en staatssecretaris Henk Bleker werd op 21 november  de Kristalprijs 2011 uitgereikt aan DSM. De Kristalprijs is de kroon op de Transparantiebenchmark. Ook Bavaria en MKB-er Mondial Movers vielen in de prijzen. Inge leidde de bijeenkomst die werd gehouden in Nieuwspoort in Den Haag.    

From God to Guide

Wat is de rol van patiëntenorganisaties als de individuele patiënt steeds meer zijn eigen weg gaat en hoe kan een organisatie de patiënt helpen om meer stem te krijgen in zijn eigen behandelingstraject? Dat waren de centrale vragen op een door Inge geleid symposium voor patiëntenorganisaties, georganiseerd door GSK in Zeist Onder de sprekers en