Einde Produkt-en bedrijfschappen

1 januari 2015 werd het einde ingeluid van de produkt- en bedrijfsschappen. Publiekrechtelijke bedrijfsorganen die een belangrijke rol speelden na de oorlog in de emancipatie en innovatie van verschillende sectoren in Nederland en ook voor een krachtige exportpositie hebben gezorgd in met name de akker-en tuinbouw. De SER hield op 23 september een bijeenkomst om

Mediationfederatie uit de startblokken

De ruim 500 bezoekers van het Mediationcongres 2013  wezen rechter Anne Martien van der Does aan als de winnaar van de MediationAward 2013. De uitreiking van de award werd vooraf gegaan door onder andere de presentatie van de nieuwe Mediationfederatie, sprekers als de nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer en burgemeester van Utrecht Aleid Wolfsen en vele

Gastcolumn Nefarma& — vaag is verdacht

 Voor het  mei nummer van blad Nefarma&, een maandelijkse uitgave van de vereniging innovatie geneesmiddelen, schreef Inge een gastcolumn over de informatie overdracht van farmaceuten. Wie zich op de vlakte houdt, is verdacht... " Wie heeft er niet moeten lachen om Mrs. Bucket, the lady of the house, inde serie Schone Schijn?. Door haar naam

Jeugd in onderzoek

Hoe kan onderzoek recht doen aan de rol en de positie van ouders, opvoeders en jongeren? Kan wetenschappelijk onderzoek een rol spelen in de omslag die het jeugdstelsel de komende jaren moet gaan maken? Daarover werd gediscussieerd tijdens het congres" door de ogen van ouders en kind; jeugd in onderzoek 2013.  Forumleden: Klaas Mulder (docent Wijkgericht

Fiscaal reputatiemanagement

De vierde bijeenkomst  van Tax Matters! Women and Taxes ging dit jaar over fiscaal reputatiemanagement en werd gehouden op het ministerie van Financiën in Den Haag.  Het netwerk Tax Matters! Women and Taxes, geïniteerd door Ernst&Young  is een interactieve working community voor ervaren vrouwelijke fiscalisten.   In een levendige discussie o.l.v. Inge werd gesproken over

Aanpak van agressie en geweld bij publieke taken

Vertegenwoordigers uit sectoren onderwijs, politie, zorg, openbaar vervoer, gemeente en provincie kwamen 15 maart bijeen op het seminar Preventie- de eerste stap naar een Veilige Publieke taak. Hoe ga je als ambulance-medewerker, balie-beambte, politieagent of brandweerman om met agressieve burgers? Maar vooral: hoe voorkom je het?  Aandacht voor de inrichting van een omgeving en  je eigen

Iedereen een podium!

In het knusse theater De Lieve Vrouw in Amersfoort werd op kunstzinnige en informatieve wijze een oproep gedaan om kunstbeoefening voor iedereen toegankelijk te houden.  Ook , beter gezegd juíst ook voor mensen in een sociaal isolement, met een lichamelijke beperking of een bijstandsuitkering. In de publicatie "KNSTKRCHT Iedereen een podium" dat werd gepresenteerd tal

Kansen voor duurzaam ondernemen in het noorden

9 deelnemers van overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen bogen zich over de de vraag hoe je groen ondernemen in het noorden van ons land kunt stimuleren. Douwe Faber, directeur van Ekwadraat,die op verzoek van Inge op een kruk klom om zijn gifgroene schoenen te laten zien aan de zaal wist het wel :"Subsidies ?

Werkkostenregeling en belastingplan 2012

In de Jaarbeurs in Utrecht werd het jaarlijkse salarisadministratie-congres van Kluwer gehouden. Steven van Eijck, Frank Werger, Marjol Nikkels, Peter Hoogstraten en Dik van Leeuwerden bespraken actualiteiten zoals de regeldruk in Nederland, loonheffingen en het Belastingplan 2011, sociale zekerheid, de werkkostenregeling en tot slot de nodige praktische tips voor 2012. Voor de derde achtereenvolgende maal

DSM beste MVO-jaarverslag

In aanwezigheid van Z.K.H.Prins Carlos de Bourbon de Parme en staatssecretaris Henk Bleker werd op 21 november  de Kristalprijs 2011 uitgereikt aan DSM. De Kristalprijs is de kroon op de Transparantiebenchmark. Ook Bavaria en MKB-er Mondial Movers vielen in de prijzen. Inge leidde de bijeenkomst die werd gehouden in Nieuwspoort in Den Haag.