Fiscaal reputatiemanagement

De vierde bijeenkomst  van Tax Matters! Women and Taxes ging dit jaar over fiscaal reputatiemanagement en werd gehouden op het ministerie van Financiën in Den Haag.  Het netwerk Tax Matters! Women and Taxes, geïniteerd door Ernst&Young  is een interactieve working community voor ervaren vrouwelijke fiscalisten.   In een levendige discussie o.l.v. Inge werd gesproken over

Belang van techniek in PO en VO

Op 22 januari tijdens de NOT dagen leidde Inge in een zaal in Mediaplaza,  op enige afstand van de beursvloer een rondetafel over het belang van techniekonderwijs in het basis- en voortgezet onderwijs. De tijd is rijp om spijkers met koppen te slaan. Ook Den Haag o.l.v. minister Henk Kamp luidt de noodklok: een groot

Hoe ver reikt de invloed van de patiënt?

Verregaande openheid tussen arts en patiënt, structureel contact tussen ziekenhuis en patiëntenorganisaties, duidelijker onderscheid in ziekenhuizen tussen eerste en tweede lijnszorg, de wenselijkheid van volledige transparantie in de zorgkosten en praten over kosten in de spreekkamer; het HOVON patiëntensymposium tijdens de 7de Dutch Hematology Congress in Papendal had als inzet : hoever reikt de invloed

Meer behandelmogelijkheden mCRPC

Wat zijn de nieuwe behandelopties voor het gemetastaseerde castratieresistente prostaatcarcinoom? En hoe geef je vorm aan een  succesvol multidisciplinair overleg?  Op initiatief van Janssen Cilag werd een viertal nascholingen gegeven over deze twee belangrijke vraagstukken. Moderator van de avonden, die in december en januari werden gehouden in Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven en Zwolle was Inge. Prof.

Bekkenbodemzorg voor vrouwen

10 jaar  Alant Vrouw, een kliniek voor vrouwen met bekkenbodemproblematiek. Het werd gevierd op een inspirerende vruchtbare plek  het Bomencentrum in Baarn. O.l.v. Inge werd het succes gemarkeerd en in breder perspectief geplaatst. Hoe richt je de zorg voor vrouwen in?  Samenwerking tussen de diverse lijnen, werd veelvuldig genoemd als belangrijke poot van een bereikbare

Veiligheid in ziekenhuizen

Wat is de winst geweest van 5 jaar systematisch werken aan veiligheid in ziekenhuizen? In een volle zaal in de Van Nelle Ontwerpfabriek in Rotterdam werden de ervaringen uitgewisseld over het groots opgezette VMS veiligheidsprogramma.Een slotcongres; het bureau sluit, de website blijft bestaan en het is aan het veld om het ingeslagen pad verder af

ESMO Wenen 2012

Met 4 oncologie-journaals en een lagerhuisdebat voor Nederlandse oncologen was het een vol programma dat door Inge werd afgewerkt in de hoofdstad van Oostenrijk, waar ditmaal het Europese oncologiecongres werd gehouden.  Voor BIG geregistreerden te zien op op www.oncologietv.nl. De ESMO vond dit jaar plaats van 28 september tot en met 2 oktober. Parlementsgebouw