Nieuwe wegen voor HR

Complimenten voor de zaal! " Stop met het coördinatiecircus rondom de zorgprofessional, maak de organisatie platter en bouw waar dat kan zo veel mogelijk zelfsturende principes in. Laat zorgprofessionals dus zelf plannen, zelf medewerkers aannemen, zelf tijd registreren, zelf denken. En zorg dat je als HR en bestuur het proces regisseert en faciliteert.” ,

Longdebat Doe zelf eens gezond!

"Geef weer inzicht in de kosten van de zorg! Ook dat verhoogt je eigen regie", zei een bezoeker aan het publiekssymposium dat werd gehouden op de eerste dag van de Longdagen 2013. Andere uitspraken: "Elke type astma verdient eigen behandeling en dat geldt ook voor de begeleiding van de patiënt". " Den Haag neemt haar

Jeugd in onderzoek

Hoe kan onderzoek recht doen aan de rol en de positie van ouders, opvoeders en jongeren? Kan wetenschappelijk onderzoek een rol spelen in de omslag die het jeugdstelsel de komende jaren moet gaan maken? Daarover werd gediscussieerd tijdens het congres" door de ogen van ouders en kind; jeugd in onderzoek 2013.  Forumleden: Klaas Mulder (docent Wijkgericht

Fiscaal reputatiemanagement

De vierde bijeenkomst  van Tax Matters! Women and Taxes ging dit jaar over fiscaal reputatiemanagement en werd gehouden op het ministerie van Financiën in Den Haag.  Het netwerk Tax Matters! Women and Taxes, geïniteerd door Ernst&Young  is een interactieve working community voor ervaren vrouwelijke fiscalisten.   In een levendige discussie o.l.v. Inge werd gesproken over

Asscher over de sociaal-economische staat van Nederland

‘Bedrijven moeten veranderen om te overleven. En werknemers moeten mee veranderen. Dat is niet iets van deze tijd. Dat is iets van alle tijden. Het is heel menselijk om vast te houden aan oude en vertrouwde zekerheden, maar het is niet verstandig om je vast te klampen aan verouderde zekerheden’, aldus Lodewijk Asscher, minister van

De ontluikende liefde tussen care en cure

Op valentijnsdag 14 februari stroomde de Rode Hoed vol met moedige bezoekers. Het was spekglad buiten, maar zij lieten zich niet weerhouden. De vraag of een liefdevol huwelijk tussen care en cure mogelijk is,  was te verleidend. Met input van de zaal en van sprekers als Emma Bruns, Rudi Westendorp, Romke van Balen en Pieter

Goed gebruik van geneesmiddelen

Geneesmiddelen genezen niet altijd, al suggereert de naam dat wel. Medicijnen komen niet altijd bij de juiste patiënt terecht of worden door de patiënt niet correct ingenomen. Patiëntgegevens worden te weinig uitgewisseld voor een optimale toepassing of er wordt aan grote groepen patiënten voorgeschreven zonder evident bewijs van de werking van het medicijn bij alle

Knelpunten nieuw beleid op nieuwjaarsbijeenkomst

Landelijk Platform GGz, CG-raad, NPCF en Platform VG hadden een duidelijke boodschap voor Den Haag tijdens de  Nieuwjaarsbijeenkomst 2013 in Utrecht: : Héél zorgelijk, maar ook héél strijdbaar!  Met een speech van de directeur-generaal langdurige zorg Marcellis Boereboom, zeepkisttoespraken, en een helder en indringend gesprek van Inge met 3 cliënten en een ouder van een cliënt

Salarisadministratie in 2013

De werkkostenregeling, de Wet Uniformering Loonbegrip, de laatste berichten uit Den Haag, de actualiteit omtrent pensioen en sociale zekerheid en ook de personal branding voor de salarisadministrateur. Het waren de ingrediënten van het Kluwer salarisadministratie congres, editie 2012 in het Beatrixtheater in Utrecht op 29 november. Met vertrouwde gezichten als Chris Baelemans, Dik van Leeuwerden,

Actualiteiten arbeids- en ontslagrecht

Het regeerakkoord, de gewijzigde Wet melding collectief ontslag (WMCO),de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte en de Wet op de medische keuringen, maar ook ontslag op staande voet en de rechten van zzp'ers kwamen aan bod tijdens  het arbeidsjuridisch congres 2012 in de Jaarbeurs in Utrecht. Net als voorgaande jaren voorgezeten door