"WIA beleid is geslaagd"

Jan Maarten van Sonsbeek, werkzaam op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en als wetenschapper gepromoveerd op microsimulatietechnieken sprak van een "geslaagd WIA-beleid" tijdens zijn presentatie op het WIA seminar van Avéro Achmea, voorgezeten door Inge. Opmerkelijk was verder de visie van de Baliegroep over de sociale zekerheid en de discussie of

Help, de arbeidsmarkt verandert!

De arbeidsmarkt verandert en dus moet je mee veranderen. Maar hoe? Hoe voorkom je een tekort aan technisch personeel in de toekomst? Onderwijs- en kennisinstellingen, MKB bedrijven en andere geinteresseerden wisselden gedachten en praktische tools uit op een bijeenkomst in Breukelen, georganiseerd door Kenteq, kennis- en adviescentrum voor technisch vakmanschap en Euroguidance.

Staatssecretaris Jetta Kleinsma in deeltijd

Als de crisis straks over is , de babyboomers massaal afscheid nemen dan is er een tekort aan arbeidskrachten. Wie deeltijders kan verleiden om meer uren te gaan werken , heeft een deel van de oplossing in handen. Inge ging hierover in gesprek met staatssecretaris Jetta Klijnsma, MKB-voorzitter Loek Hermans, FNV vz Agnes Jongerius, Taskforcevoorzitter Deeltijdplus