Einde Produkt-en bedrijfschappen

1 januari 2015 werd het einde ingeluid van de produkt- en bedrijfsschappen. Publiekrechtelijke bedrijfsorganen die een belangrijke rol speelden na de oorlog in de emancipatie en innovatie van verschillende sectoren in Nederland en ook voor een krachtige exportpositie hebben gezorgd in met name de akker-en tuinbouw. De SER hield op 23 september een bijeenkomst om

Winnen met leren, de ontdekcheque

Een werknemer in een modezaak die een fotocursus wil volgen? Ja,dat kan met de ontdekcheque van 750 euro. Jouw sprong in de toekomst, zoals het idee wordt omschreven,  stimuleert werknemers zich te ontwikkelen. Tijdens de werkconferentie in het historische pand de Burcht in Amsterdam was er niets dan lof over het initiatief van FNV Bondgenoten..

Asscher over de sociaal-economische staat van Nederland

‘Bedrijven moeten veranderen om te overleven. En werknemers moeten mee veranderen. Dat is niet iets van deze tijd. Dat is iets van alle tijden. Het is heel menselijk om vast te houden aan oude en vertrouwde zekerheden, maar het is niet verstandig om je vast te klampen aan verouderde zekerheden’, aldus Lodewijk Asscher, minister van

Belang van techniek in PO en VO

Op 22 januari tijdens de NOT dagen leidde Inge in een zaal in Mediaplaza,  op enige afstand van de beursvloer een rondetafel over het belang van techniekonderwijs in het basis- en voortgezet onderwijs. De tijd is rijp om spijkers met koppen te slaan. Ook Den Haag o.l.v. minister Henk Kamp luidt de noodklok: een groot

Actualiteiten arbeids- en ontslagrecht

Het regeerakkoord, de gewijzigde Wet melding collectief ontslag (WMCO),de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte en de Wet op de medische keuringen, maar ook ontslag op staande voet en de rechten van zzp'ers kwamen aan bod tijdens  het arbeidsjuridisch congres 2012 in de Jaarbeurs in Utrecht. Net als voorgaande jaren voorgezeten door

Less is more, Kluwer kwaliteitscongres 2012

"Less is more, when it comes to kissing in the movies", zei actrice Julia Roberts.  Een uitspraak die niet voortkwam uit waardeloze  kuskwaliteiten van tegenspelers, maar uit de opvatting dat je met minder meer kwaliteit levert. Less is more was ook gekozen als thema van het Kluwer Kwaliteitscongres 2012. Gehouden op een zomerse dag in

Tax Matters bij Corporate Responsibility

Jan Peter Balkenende trad deels op voor eigen publiek: De jaarlijkse netwerkbijeenkomst  Tax Matters had dit jaar Corporate Responsibility gekozen als thema om over te discussiëren. De oud-premier is sinds januari 2011 werkzaam bij Ernst&Young; de organisator van de netwerkbijeenkomsten voor tax-vrouwen en moet mede het RC beleid vormgeven. Niet alleen zijn presentatie maar ook de

Ontslagprocedures en ontbinden tijdens ziekte

Advocaten en juristen verzamelden zich in de Jaarbeurs in Utrecht voor het inmiddels befaamde jaarlijkse arbeidsjuridisch congres van het UWV.Het congres startte met een interview  met wnm bestuursvoorzitter Fred Paling over de toekomst van het UWV en het rapport van de Ombudsman.  Onder leiding van Inge kwam er vervolgens een levendige discussie op gang tussen

Bidbook voor minister Henk Kamp

Hans Simons (schoonmakers en glazenwassers), Laetitia Griffith (beveiligers) en Hans Rijnierse (cateringmedewerkers) overhandigden op 26 oktober namens schoonmakers, glazenwassers, beveiligingsbeambten, cateringpersoneel het bidbook "Blijvend van Waarde"  aan minister  Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De facilitaire dienst is de smeerolie van de Nederlandse economie, maar gaat gebukt onder wurgcontracten en lage prijzen. Inge begeleidde zowel