stemborden op WIA seminar Avéro Achmea

Intermediairs stemmen vóór het voorstel van de Baliegroep

Jan Maarten van Sonsbeek, werkzaam op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en als wetenschapper gepromoveerd op microsimulatietechnieken sprak van een “geslaagd WIA-beleid” tijdens zijn presentatie op het WIA seminar van Avéro Achmea, voorgezeten door Inge. Opmerkelijk was verder de visie van de Baliegroep over de sociale zekerheid en de discussie of je als intermediair nu wel of niet de hoogte van de gedifferentieerde premie voor de WGA doorslaggevend moet laten zijn in je advies naar de klant.

[ilink url=”http://www.eufin.nl/vaknieuws/64-vaknieuws/23054-nieuwe-inzichten-tijdens-wia-seminar-avero-achmea”]verslag bijeenkomst[/ilink]
[ilink url=”http://www.averowia-seminar.nl/content/foto-impressie-3″]foto-impressie[/ilink]