Een gigantische iPad, opgesteld onder het orgel van de Nieuwe Kerk in Den Haag toonde tijdens de jaarvergadering van de VNCI de cartoons van Suus van den Akker. Op ludieke wijze verbeeldde zij de bijdragen tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie. Thema dit jaar: “Chemie in Nederland; toegangspoort van Europa”. Chemie is aangewezen als één van de topssectoren van Nederland, maar of dat de innovatie ten goede komt, werd in twijfel getrokken door keynotespeaker econoom Sweder van Wijnbergen. Gesproken werd over de toekomstvisie 2030-2050, te lezen op www.heeftdechemietoekomst.nl. Ook werd de Responsible Care prijs uitgereikt, die dit jaar twee winnaars kent: Teijin Aramid en AkzoNobel. De jaarvergadering werd evenals vorig jaar geleid door Inge.