Volgens de WHO is migraine 1 van de meest invaliderende aandoeningen en wordt het te weinig erkend en herkend. De behandeling is er wel, maar wordt te weinig toegepast. Op uitnodiging van de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten kwamen zo’n 200 bedrijfs- en huisartsen bij elkaar in de Jaarbeurs in Utrecht om onder leiding van Inge te discussiëren over de problemen rond de (h)erkenning van migraine. Hoe dring je het verzuim terug? Nog steeds wordt het te weinig erkend, maar ook door werknemers aangekaart. Presentaties waren er o.a. van neuroloog Emile Couturier en re-integratiespecialist Jan Poen.