“De rijkspot met geld voor stedelijke vernieuwing is leeg. Weliswaar geldt dat nog niet voor de zak met euro’s voor energiemaatregelen, maar  de tijd is voorbij dat het rijk financiert en initieert. Het is aan de gemeenten om andere partijen te faciliteren en te stimuleren om wijken en gebieden van een nieuw jasje te voorzien”.  Zo vertelde minder Blok van Wonen aan Inge in het openingsinterview van het evenement Samen Anders Denken Anders Doen in de Fabrique in Maarssen. Later in het programma krijgt deze gedachte vorm door de verhalen aan de rondetafel van Inge. Gasten waren o.a. Job Fackeldey (wethouder Volkshuisvesting en wonen Lelystad), Baud Schoenmaeker (initiator – directeur Coöperatie Seinwezen in Haarlem) en Jan-Dirk Costeris (Projectleider Stimuleringsprogramma Crabbehof, Dordrecht).