Er moest een letterlijk een brug overgegaan worden  alvorens de bezoekers aan de eerste expertmeeting van Pontes Medical konden deelnemen.  Medici, ondernemers en investeerders troffen elkaar in een lagerhuisopstelling in de catacomben van het UMC in Utrecht om te horen wat Pontes Medical voor hen kan betekenen en   te discussieren over de wijze waarop inventieve ideeën van artsen vermarkt kunnen worden. De bijeenkomst werd geleid door Inge bijgestaan door gelegenheids-sidekick Herman Bol, lid van de Raad van Bestuur van het UMCU.