Dat de media-aandacht voor de pensioenen steeds groter wordt, bleek ook uit de aanwezigheid van de pers bij het  jaarlijkse OPF congres in Den Haag, dat ook dit jaar weer werd voorgezeten door Inge. In de zaal vertegenwoordigers van ondernemingspensioenfondsen. Sprekers minister Henk Kamp, plv secretaris-generaal van de OESO Aart-Jan de Geus werden door Inge pittig bevraagd over o.a. het pensioenakkoord, de waarde van de pensioenen en de mate waarin je nu nog risico’s mag en moet nemen. Ook leidde Inge een rondetafelgesprek over risicomanagement, governance en de bemensing van de pensioenfondsbesturen.