Wat zijn de nieuwe behandelopties voor het gemetastaseerde castratieresistente prostaatcarcinoom? En hoe geef je vorm aan een  succesvol multidisciplinair overleg?  Op initiatief van Janssen Cilag werd een viertal nascholingen gegeven over deze twee belangrijke vraagstukken. Moderator van de avonden, die in december en januari werden gehouden in Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven en Zwolle was Inge.

Prof. Winald Gerritsen, één van de sprekers in Eindhoven