In een inleidend filmpje sprak een oudere man over de “vracht” aan pillen die wekelijks bij hem werd “afgeleverd”. Het was de start van een informatief debat over polyfarmacie bij ouderen. Over het zelfbeschikkingsrecht van ouderen in verpleeghuizen en anderszijds over de mogelijkheid om onsterfelijk te worden door nieuwe technologieën te ontwikkelen. Kortom een debat over alle dilemma’s rond het steeds ouder worden van de mens. Het was de vierde avond in de reeks Van wieg tot graf, gehouden in de Rode Hoed in Amsterdam op 12 april.

[ilink url=”https://ingediepman.nl/wp/wp/wp-content/uploads/Verslag-debat-4_Leven-van-pil-naar-pil-def.doc” style=”download”]lees verslag[/ilink]