Landelijk Platform GGz, CG-raad, NPCF en Platform VG hadden een duidelijke boodschap voor Den Haag tijdens de  Nieuwjaarsbijeenkomst 2013 in Utrecht: : Héél zorgelijk, maar ook héél strijdbaar!  Met een speech van de directeur-generaal langdurige zorg Marcellis Boereboom, zeepkisttoespraken, en een helder en indringend gesprek van Inge met 3 cliënten en een ouder van een cliënt werd duidelijk dat iedereen een samenleving wil waar we nog steeds voor elkaar zorgen, maar dat de op stapel staande veranderingen in de zorg dat in gevaar kunnen brengen.

[ilink]Verslag bijeenkomst[/ilink]

Rondetafelgesprek met clïenten over nieuwe maatregelen