Geneesmiddelen genezen niet altijd, al suggereert de naam dat wel. Medicijnen komen niet altijd bij de juiste patiënt terecht of worden door de patiënt niet correct ingenomen. Patiëntgegevens worden te weinig uitgewisseld voor een optimale toepassing of er wordt aan grote groepen patiënten voorgeschreven zonder evident bewijs van de werking van het medicijn bij alle patiënten binnen de groep. Het ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen beoogt winst te boeken bij een goede inzet van medicijnen. Alle betrokken partijen waren aanwezig op het congres, dat ZonMw op 31 januari hield in de Fabrique in Utrecht. Farmaceut, zorgverzekeraar, patiëntenvertegenwoordiger, zij namen allen plaats in de wacht- en spreekkamer van Inge om hun visie te geven. Keynotespeaker gezondheidseconoom Bengt Jönsson benadrukte de waarde van real life data bij onderzoek naar juiste interventies en een groot succes werd het kort geding met als inzet de (financiële)  deelname van de private sector aan wetenschappelijk onderzoek.

Aanklacht: Zorgverzekeraars en farmacie; investeer meer in wetenschappelijk onderzoek naar goed gebruik van geneesmiddelen. Rechter doet uitspraak.