1 januari 2015 werd het einde ingeluid van de produkt- en bedrijfsschappen. Publiekrechtelijke bedrijfsorganen die een belangrijke rol speelden na de oorlog in de emancipatie en innovatie van verschillende sectoren in Nederland en ook voor een krachtige exportpositie hebben gezorgd in met name de akker-en tuinbouw. De SER hield op 23 september een bijeenkomst om nog een stil te staan bij de betekenis van de schappen, maar ook in kaart te brengen wat er nog moet gebeuren om het gat dat de schappen achter laten voldoende te vullen. Tijdens de bijeenkomst blijkt dat er per sector andere behoeften zijn omtrent bestuurlijke krachtdaad sectoraal breed, educatie van werknemers en geld voor bovensectoraal onderzoek. Staatssecretaris Sharon Dijksma kreeg uit handen van SER voorzitter Mariette Hamer een SERspecial over de geschiedenis en het opheffen van de bedrijfs- en produktschappen uitgereikt. De bijeenkomst stond onder leiding van Inge.

SER programma