Moet je meer betalen voor je gezondheidszorg als je ongezond hebt geleefd? Werken prikkels om gezond gedrag te stimuleren of is het onrechtvaardig om een systeem van straffen en belonen in te voeren in de gezondheidszorg?  In het derde debat in de reeks Van wieg tot graf werd er fel gediscussieerd door een panel van ervarings- en andere deskundigen. Het debat dat evenals de andere discussies werd geleid door Inge, vond plaats in een volle zaal van de Rode Hoed op 15 maart.

[ilink url=”https://ingediepman.nl/wp/wp/wp-content/uploads/Verslag_debat_3_Beloning_en_straf_15mrt2011.pdf” style=”download”]lees verslag [/ilink]