Op 22 januari tijdens de NOT dagen leidde Inge in een zaal in Mediaplaza,  op enige afstand van de beursvloer een rondetafel over het belang van techniekonderwijs in het basis- en voortgezet onderwijs. De tijd is rijp om spijkers met koppen te slaan. Ook Den Haag o.l.v. minister Henk Kamp luidt de noodklok: een groot tekort aan technici dreigt. Vertegenwoordigers uit het  primair en voortgezet onderwijs,  de wetenschap en de sociale partners gingen in discussie en vormden op het eind een coalitie. Het gesprek vond plaats op initiatief van TechniekTalent.nu.