“Er moet een sociale innovatieslag komen. Alle partijen vanaf het begin aan tafel. Weg met de fragmentatie en het wantrouwen tussen de partners in de keten. Dan kun je Anders gaan Bouwen”. De boodschap vanuit de zaal, gevuld met architecten, aannemers, leveranciers en adviseurs was duidelijk in ’t Spant in Bussum op het congres Anders Bouwen.NU. Anders bouwen is meer dan alleen duurzaam bouwen. 4 key note speakers belichtten het thema vanuit verschillende invalshoeken. Architect Thomas Rau van de TurnToo gedachte. Jacqueline Cramer vanuit haar expertsie als oud minister en directeur van Utrecht Sustainiblity Institute , Frank Bijdendijk als voorzitter van het Nationaal Renovatie Platform en outsider Iwan Göbel als de maker van de elektrische sportauto De Burton. Het congres was een initiatief van de afbouwpartners Garantiefonds gevelsystemen – Producenten gepleisterd Bouwen en Bedrijfschap Afbouw. ism Duurzaam gebouwd.

Foto’s: Robert Tjalondo

Congres Anders Bouwen.NU, CEO Media, foto: Robert Tjalondo | rockinpictures.com

Congres Anders Bouwen.NU, CEO Media, foto: Robert Tjalondo | rockinpictures.com

Congres Anders Bouwen.NU, CEO Media, foto: Robert Tjalondo | rockinpictures.com

Congres Anders Bouwen.NU, CEO Media, foto: Robert Tjalondo | rockinpictures.com