Actiz en SBS zetten vrijwilliger in de spotlights

Het prachtige Carré in Amsterdam was het toneel voor het jaarcongres van Actiz dat haar 5-jarig lustrum vierde.

Zoals Inge bij aanvang zei: “een passende lokatie, want zowel de zorg als de wereld van de performance weten wat de kracht van aandacht is”.

En die aandacht in de zorg werd van vele kanten besproken; door politici, door de voorzitter en de directeur van Actiz, de brenger van de benchmarkresultaten alswel door een krijsende papegaai die na de openingsact het vertikte om zijn plek in de nok van het theater te verlaten. Een buitengewone co-host voor Inge op het congres Ondernemen in zorg 2011. Tijdens het programma werd de trailer getoond van een nieuwe SBS serie in opdracht van Actiz over de vrijwilliger. Hart van Goud.  lees meer op www.goudenhanden.nl