Vertegenwoordigers uit sectoren onderwijs, politie, zorg, openbaar vervoer, gemeente en provincie kwamen 15 maart bijeen op het seminar Preventie- de eerste stap naar een Veilige Publieke taak.

Hoe ga je als ambulance-medewerker, balie-beambte, politieagent of brandweerman om met agressieve burgers? Maar vooral: hoe voorkom je het?  Aandacht voor de inrichting van een omgeving en  je eigen gedrag blijken van groot belang te zijn.

De bijeenkomst gold ook als eerste publieke bijeenkomst van het nieuwe Expertisecentrum Veilige Publieke Taak.