Kiezen is de kunst.  Juist in deze tijd, om de toekomst in 2020 veilig te stellen. En kiezen betekent vooral dat de akkerbouwer van nu geen eenling meer kan zijn en er gekozen moet worden voor samenwerkingsverbanden binnen de keten. Op het congres van 26 januari in het auditorium van de Rabobank kwamen alle ketenpartners bij Inge aan tafel om die boodschap vanuit eigen perspectief toe te lichten.