Hoe kan onderzoek recht doen aan de rol en de positie van ouders, opvoeders en jongeren? Kan wetenschappelijk onderzoek een rol spelen in de omslag die het jeugdstelsel de komende jaren moet gaan maken? Daarover werd gediscussieerd tijdens het congres” door de ogen van ouders en kind; jeugd in onderzoek 2013.  Forumleden: Klaas Mulder (docent Wijkgericht Werken/ Instituut voor Social Work – Hogeschool Utrecht, en zelfstandig adviseur bij Kijk op Kansen), Marianne van de Laar (directeur Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg), Paul Kocken (senior onderzoeker bij TNO en LUMC, en coördinator Academische werkplaats jeugd Noordelijk Zuid-Holland) en Pauline Naber (lector Leefwerelden van Jeugd/ Hogeschool Inholland).

Videoregistratie discussie en lezingen