De ontluikende liefde tussen care en cure

Op valentijnsdag 14 februari stroomde de Rode Hoed vol met moedige bezoekers. Het was spekglad buiten, maar zij lieten zich niet weerhouden. De vraag of een liefdevol huwelijk tussen care en cure mogelijk is,  was te verleidend. Met input van de zaal en van sprekers als Emma Bruns, Rudi Westendorp, Romke van Balen en Pieter

Webtv-uitzending over vitamine D

De Gezondheidsraad bracht in het najaar van 2012 een nieuw advies uit over vitamine D suppletie bij ouderen. Ook de NHG standaard is in navolging van de CBO richtlijn osteoporose en fractuurpreventie aangepast. Wat betekenen deze veranderingen voor de praktijk van huisarts, verpleeghuisarts en apotheker? In een geaccrediteerde uitzending op 29 januari  werd hier aandacht

Belang van techniek in PO en VO

Op 22 januari tijdens de NOT dagen leidde Inge in een zaal in Mediaplaza,  op enige afstand van de beursvloer een rondetafel over het belang van techniekonderwijs in het basis- en voortgezet onderwijs. De tijd is rijp om spijkers met koppen te slaan. Ook Den Haag o.l.v. minister Henk Kamp luidt de noodklok: een groot

Hoe ver reikt de invloed van de patiënt?

Verregaande openheid tussen arts en patiënt, structureel contact tussen ziekenhuis en patiëntenorganisaties, duidelijker onderscheid in ziekenhuizen tussen eerste en tweede lijnszorg, de wenselijkheid van volledige transparantie in de zorgkosten en praten over kosten in de spreekkamer; het HOVON patiëntensymposium tijdens de 7de Dutch Hematology Congress in Papendal had als inzet : hoever reikt de invloed

Goed gebruik van geneesmiddelen

Geneesmiddelen genezen niet altijd, al suggereert de naam dat wel. Medicijnen komen niet altijd bij de juiste patiënt terecht of worden door de patiënt niet correct ingenomen. Patiëntgegevens worden te weinig uitgewisseld voor een optimale toepassing of er wordt aan grote groepen patiënten voorgeschreven zonder evident bewijs van de werking van het medicijn bij alle

Franka Korteweg, ZonMw Goed Gebruik Geneesmiddelen

Beste Inge, Namens mijn hele team wil ik je erg bedanken voor je dagvoorzitterschap op het congres Goed Gebruik Geneesmiddelen. We hebben veel enthousiaste reacties gehad en het congres is in de evaluatie goed gewaardeerd. Vooral de plenaire onderdelen ‘in de wachtkamer’ en het ‘kort geding’ hebben het goed gedaan. In het voorbereidend gesprek heb

Imre Krull, Campagneleider ActiZ Het Nieuwe Ouder Worden

Beste Inge, Ik wil je zeer hartelijk bedanken voor de voortreffelijke manier waarop je ons debat over “de Liefde tussen cure en care”, in opdracht van ActiZ en de NVZ, hebt geleid. We hebben heel veel positieve reacties gehad over de avond. Steeds werd daarin verwezen naar jouw aandeel: je zorgde voor een positieve sfeer,