Salarisadministratie in 2013

De werkkostenregeling, de Wet Uniformering Loonbegrip, de laatste berichten uit Den Haag, de actualiteit omtrent pensioen en sociale zekerheid en ook de personal branding voor de salarisadministrateur. Het waren de ingrediënten van het Kluwer salarisadministratie congres, editie 2012 in het Beatrixtheater in Utrecht op 29 november. Met vertrouwde gezichten als Chris Baelemans, Dik van Leeuwerden,

Actualiteiten arbeids- en ontslagrecht

Het regeerakkoord, de gewijzigde Wet melding collectief ontslag (WMCO),de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte en de Wet op de medische keuringen, maar ook ontslag op staande voet en de rechten van zzp'ers kwamen aan bod tijdens  het arbeidsjuridisch congres 2012 in de Jaarbeurs in Utrecht. Net als voorgaande jaren voorgezeten door

Bekkenbodemzorg voor vrouwen

10 jaar  Alant Vrouw, een kliniek voor vrouwen met bekkenbodemproblematiek. Het werd gevierd op een inspirerende vruchtbare plek  het Bomencentrum in Baarn. O.l.v. Inge werd het succes gemarkeerd en in breder perspectief geplaatst. Hoe richt je de zorg voor vrouwen in?  Samenwerking tussen de diverse lijnen, werd veelvuldig genoemd als belangrijke poot van een bereikbare

Zorg in de stervensfase

Waarom is het markeren van de stervensfase zo belangrijk? Wat is het juiste moment? En wat is de winst van de richtlijn en het zorgpad stervensfase?   In de nascholing "Zorg in de stervensfase", dat werd uitgezonden vanaf het Nationaal Congres Palliatieve Zorg in Lunteren op 16 november 2012 werden deze vragen besproken door o.a.

Veiligheid in ziekenhuizen

Wat is de winst geweest van 5 jaar systematisch werken aan veiligheid in ziekenhuizen? In een volle zaal in de Van Nelle Ontwerpfabriek in Rotterdam werden de ervaringen uitgewisseld over het groots opgezette VMS veiligheidsprogramma.Een slotcongres; het bureau sluit, de website blijft bestaan en het is aan het veld om het ingeslagen pad verder af

Moderne seniorenzorg

Therapietrouw, verantwoord medicijngebruik, hulp bij zelfstandig blijven wonen; de apotheekhoudende huisarts kan een spilfunctie vervullen in de moderne seniorenzorg. Tal van goede inspirerende voorbeelden werden verteld en vorm gegeven op het jaarlijkse congres van de afdeling apotheekhoudende huisartsen van de LHV. Dit jaar gehouden in de Reehorst in Ede op 1 november en wederom voorgezeten

Wie wrikt het huurrecht los?

De VHA, de Vereniging van Huurrechtadvocaten bestaat 20 jaar en dat werd op inhoudelijke wijze  gevierd in het statige Hulstkampgebouw in Rotterdam op 12 oktober. Met sprekers als mr. Huydecoper, Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad en Prof. Dr. Conijn, hoogleraar aan de Amsterdam School of Real Estate. De uitkomsten van de workshops werden besproken in

ESMO Wenen 2012

Met 4 oncologie-journaals en een lagerhuisdebat voor Nederlandse oncologen was het een vol programma dat door Inge werd afgewerkt in de hoofdstad van Oostenrijk, waar ditmaal het Europese oncologiecongres werd gehouden.  Voor BIG geregistreerden te zien op op www.oncologietv.nl. De ESMO vond dit jaar plaats van 28 september tot en met 2 oktober. Parlementsgebouw

KPN event over de zorg in Rijksmuseum

"Beter maken versus gezond houden", was de titel van een bijeenkomst geïnitieerd door KPN zorg en gehouden in het Rijksmuseum in Amsterdam op 29 oktober.  Bekende namen in de zorgwereld, als Bart Berden, Jaap Maljers en Rogier van Boxtel kruisten olv Inge de degens over de vraag hoever de verantwoordelijkheid gaat van individu en samenleving