Nicole Stellingwerf, adviseur Kunstfactor

Knap hoe je je had voorbereid en ingelezen en vanuit die kennis panelleden en mensen uit het publiek voorstelde, bevroeg en hun dilemma's voorlegde. De zaal was geconcentreerd en geboeid. Betrokken. Mooi om te zien hoe je het gesprek organisch liet verlopen, de zaal liet reageren en op het juiste moment het woord doorgaf aan

Behoud van pensioenstelsel, maar meer keuze en flexibiliteit

Nederlanders willen meer keuzevrijheid in het pensioenstelsel, maar jong en oud zijn voor behoud van solidariteit tussen beide leeftijdsgroepen. Dat was één van de conclusies van het pensioen-onderzoek van opiniepeiler Maurice de Hond in opdracht van vermogensbeheerder Syntrus Achmea. De Hond was spreker op het jaarlijkse congres De Vierde Dinsdag dat dit jaar in het

Sustainisme in de wereld van kunst en cultuur

Wat is sustainisme en waar duikt het op in de wereld van kunst en cultuur? Overal, zo bleek uit de discussie op de tweede dag van het evenement Kunstfactor Live in Rotterdam. Jan Jaap Knol (Fonds voor Cultuurparticipatie), Nelly van der Geest (directeur Centrum voor interculturele studies, HKU), Chris Keulemans (artistiek directeur Tolhuistuin) en Elsbeth