Stop Hoofdpijn door (h)erkenning

Volgens de WHO is migraine 1 van de meest invaliderende aandoeningen en wordt het te weinig erkend en herkend. De behandeling is er wel, maar wordt te weinig toegepast. Op uitnodiging van de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten kwamen zo'n 200 bedrijfs- en huisartsen bij elkaar in de Jaarbeurs in Utrecht om onder leiding van Inge

"Kijken naar Kanker" over het filmen van kanker

Prof. Dr. René H. Medema Director of Research, Netherlands Cancer Institute Kijken naar Kanker is de veelzeggende titel van een film die door programmamaker Roul Meijer en Inge is gemaakt voor het Cancer Genomics Centre. Een film waarin medisch biologische wetenschappers uitleggen hoe de ziekte kanker eruit ziet door het oog van speciale

Nationale Diabetesdag 2012

900 Betrokkenen bezochten 30 maart de Nationale Diabetesdag 2012 de Jaarbeurs om zich te informeren over de ontwikkelingen in diabetesland. Tijdens één van de debatrondes onder leiding van Inge Diepman en Ruud Koole van Skipr midden op het beursplein werd het boek Diagnose Diabetes 2025 ten doop gehouden. Verschillende thema's uit het boek werden aan

ASCO 2012 journaal 4 : Longkanker, melanomen en borstkanker

De laatste uitzending vanuit Chicago vanaf de ASCO 2012 was een volle uitzending: met aandacht voor het nieuws op het gebied van longkanker, melanomen en borstkanker. Ook werd er via een satellietverbinidng  geschakeld met een groep oncologen die zich op Schiermonnikoog had verzameld. Zij werden in staat gesteld vragen te stellen aan de artsen in

ASCO journaal 3: GIST en hersentumoren

Het derde oncologie journaal vanaf de ASCO 2012 behandelde de studies op het gebied van GIST en hersentumoren. Prof.dr. Hans Gelderblom, internist-oncoloog LUMC De nieuwe voorzitter van de NVMO; Prof. dr. Hans Gelderblom sprak over de inzet van regorafenib, pazopanib, een CDK-4 remmer en een m-TOR remmer bij GIST.     Prof. dr.

Agnes van Swaay, voorzitter NVPO congrescommissie

Beste Inge, De congrescommissie van de NVPO (Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie) kijkt met veel plezier terug op de manier waarop je de ochtend van het jaarcongres 2012 hebt geleid. Je wist de zaal uit te nodigen - en soms uit te dagen - tot een levendige discussie en ging de confrontatie met de sprekers niet uit

ASCO journaal 2: regorafenib bij colorectaal en duale mTOR remming

"Een bescheiden succesje", zo noemde Prof. dr. Kees Punt de studie met regorafenib bij colorectale tumoren. Hij besprak de studie in het tweede Oncologie TV journaal vanaf de ASCO 2012 in Chicago. Ook werden de resultaten van de GERCOR DREAM fase III, de  X-PECT en de TML besproken. Prof. dr. Henk Verheul ging in op

Web tv over slechte adem

Is het een taak van tandartsen om een  patiënt te wijzen op een slechte adem? Ja zou je denken en toch is het voor de meesten niet het makkelijkste gespreksonderwerp.  In een geaccrediteerde uitzending voor tandartsen en mondhygiënisten werden oorzaken , gevolgen en  adequate medische behandelingen besproken door professor Cees de Baat en professor Ad de