Wijkverpleegkundige loont!

Eigenlijk weet iedereen het wel: De wijkverpleegkundige loont! De vraag is meer: Wat nu? In een door BMC en ZonMW georganiseerd nullkwam die vraag uitgebreid aan bod. Vertegenwoordigers van de NZa schreven driftig mee voor het advies dat aan (demissionair) minister Schippers moet worden uitgebracht over de invulling en financiering van de wijkverpleegkundige. [ilink url=" http://www.bmc.nl/conferentiewijkverpleegkundige/programma"]Meer

Psychosociale zorg bij kanker

Vanuit de verschillende perspectieven van patiënt, verzekeraar, wetenschappelijk onderzoeker en de zorgaanbieder werd het nog jonge verleden en de toekomst van een belangrijke discipline bij de behandeling van kanker -de psychosociale zorg- onder de loep genomen op het NVPO jaarcongres in de Hogeschool van Utrecht. Het plenaire programma stond o.l.v. Inge. [ilink url="http://www.nvpo.nl/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=65"]Lees hier de

Aanpak van agressie en geweld bij publieke taken

Vertegenwoordigers uit sectoren onderwijs, politie, zorg, openbaar vervoer, gemeente en provincie kwamen 15 maart bijeen op het seminar Preventie- de eerste stap naar een Veilige Publieke taak. Hoe ga je als ambulance-medewerker, balie-beambte, politieagent of brandweerman om met agressieve burgers? Maar vooral: hoe voorkom je het?  Aandacht voor de inrichting van een omgeving en  je eigen

Web-tv familiaire hypercholesterolemie

Familiare hypercholesterolemie is een aandoening die bij 1 op de 400 Nederlanders voorkomt. In een live-uitzending op Medtalks besprak Inge met diverse deskundigen vragen als: Waarom is vroegtijdige herkenning van FH belangrijk? Wat zijn de symptomen? Welke rol speelt de StOEHbij de screening? De geaccrediteerde nascholing is te bekijken op medtalks.nl.

Bedrijvigheid in de Kanaalzone Zeeuws Vlaanderen

Twintig grote bedrijven verenigd in de Kring van Werkgevers in de Kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen hielden begin maart de eerste publieksbijeenkomst in de grote hal van Snowbase in Terneuzen. O.l.v. Inge werd er gesproken over veiligheid en milieu, maar ook over de lobby in Den Haag en het perspectief op werk bij de verschillende bedrijven.

Iedereen een podium!

In het knusse theater De Lieve Vrouw in Amersfoort werd op kunstzinnige en informatieve wijze een oproep gedaan om kunstbeoefening voor iedereen toegankelijk te houden.  Ook , beter gezegd juíst ook voor mensen in een sociaal isolement, met een lichamelijke beperking of een bijstandsuitkering. In de publicatie "KNSTKRCHT Iedereen een podium" dat werd gepresenteerd tal

Kansen voor duurzaam ondernemen in het noorden

9 deelnemers van overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen bogen zich over de de vraag hoe je groen ondernemen in het noorden van ons land kunt stimuleren. Douwe Faber, directeur van Ekwadraat,die op verzoek van Inge op een kruk klom om zijn gifgroene schoenen te laten zien aan de zaal wist het wel :"Subsidies ?