DSM beste MVO-jaarverslag

In aanwezigheid van Z.K.H.Prins Carlos de Bourbon de Parme en staatssecretaris Henk Bleker werd op 21 november  de Kristalprijs 2011 uitgereikt aan DSM. De Kristalprijs is de kroon op de Transparantiebenchmark. Ook Bavaria en MKB-er Mondial Movers vielen in de prijzen. Inge leidde de bijeenkomst die werd gehouden in Nieuwspoort in Den Haag.    

Gezondheid 2.0 met Ab Klink

"E-Health technieken kunnen het werk efficiënter maken", aldus hoogleraar en oud-minister gezondheidszorg Ab Klink op een bijeenkomst van KPN over Gezondheid 2.0 op 15 november. " Er liggen voldoende producten op de schappen, maar we hebben institutionele hervormingen nodig om het veld er daadwerkelijk mee aan de slag te zien gaan". Ook in

Wereld Diabetes Dag

Op Wereld Diabetes Dag, 14 november, maakten kopstukken uit het diabetesveld in Den Haag de balans op van het Nationaal Actieprogramma Diabetes. O.l.v. Inge werd gekeken naar de inzet van effectieve diabetesmethoden en hulpmiddelen. Fotograaf Maarten Corbijn reikte de prijzen uit van de fotowedstrijd 24/7  en Voice of Holland finalist en diabetesfonds ambassadeur Anne Hoogendoorn zette

NPN Pensioenprijzen

Voor de derde keer op rij presenteerde Inge in de sfeervolle Koepelkerk in Amsterdam de jaarlijkse uitreiking van de NPN prijzen. In de categorie uitzonderlijke bijdrage aan de pensioenfondssector werd Peter Borgdorff tot winnaar uitgeroepen. De directeur van Pensioenfonds Zorg en Welzijn deed aan het einde van de feestelijke avond een hartstochtelijke oproep tot eerlijkheid en een

Bidbook voor minister Henk Kamp

Hans Simons (schoonmakers en glazenwassers), Laetitia Griffith (beveiligers) en Hans Rijnierse (cateringmedewerkers) overhandigden op 26 oktober namens schoonmakers, glazenwassers, beveiligingsbeambten, cateringpersoneel het bidbook "Blijvend van Waarde"  aan minister  Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De facilitaire dienst is de smeerolie van de Nederlandse economie, maar gaat gebukt onder wurgcontracten en lage prijzen. Inge begeleidde zowel