"WIA beleid is geslaagd"

Jan Maarten van Sonsbeek, werkzaam op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en als wetenschapper gepromoveerd op microsimulatietechnieken sprak van een "geslaagd WIA-beleid" tijdens zijn presentatie op het WIA seminar van Avéro Achmea, voorgezeten door Inge. Opmerkelijk was verder de visie van de Baliegroep over de sociale zekerheid en de discussie of

Chicago: Doorbraak bij melanoombehandeling

De meest tevreden gast in de 4 oncologie- journaals vanuit Chicago was prof. dr. John Haanen. Een jaar na ASCO 2010 kon hij opnieuw goed nieuws  toelichten van het onderzoeksfront tbv de behandeling van melanomen.  De BRAF-remmer vemurafenib is ingezet bij patiënten met een specifieke mutatie in het BRAF-gen  en leverde zowel een voordeel op

Openbaar bestuur en jeugdzorg

Vertegenwoordigers uit de wetenschap, zorg en bestuur, onder wie Andre Rouvoet en Jacques Wallage gingen op 26 mei o.l.v. Inge met elkaar in gesprek over de vraag wat de jeugdzorg verlangt van het rijk en vooral van gemeenten. De bijeenkomst werd georganiseerd bij het afscheid van Tonny van de Vondervoort en Peter Lankhorst als lid van de Raad voor

Theo Dohle, directeur De Wijde Blik

Vanuit De Wijde Blik werken we altijd heel graag samen met Inge. Ze is zeer ervaren als gespreksleider en dagvoorzitter, maar ze doet het nooit routineus. Elke keer is ze oprecht betrokken bij het onderwerp en de opdrachtgever en zorgt ze dat de aanwezigen een inspirerende bijeenkomst hadden. En daarnaast is de samenwerking Inge-Wijde Blik